stress less scriptie

Stress Less Scriptie is opgericht door Yke Eykemans, met als doel studenten te coachen wanneer zij vastlopen in het proces van afstuderen. De procesmatige begeleiding is gericht op:
1) het verbeteren van vaardigheden, zoals structuur creëeren in werkwijze en tekst en realistisch en efficiënt plannen 
2) het omgaan met motivatie- en concentratieproblemen, perfectionisme en faalangst. 

Stress Less Scriptie helpt je ontdekken waardoor je vastloopt en ondersteunt je bij het vinden van een minder stressvolle, productievere scriptiewerkwijze.

Missie & visie

Gedurende de zeven jaar dat ik nu werkzaam ben in het universitair onderwijs is me opgevallen dat afstudeerproblemen meestal weinig relatie hebben met de inhoudelijke capaciteiten van de student. Veel vaker gaat het om moeilijkheden die te maken hebben met het proces van (af)studeren, zoals onzekerheden over het eigen kunnen, het ontbreken van een (efficiënte) plannings- en werkstrategie, perfectionisme en het moeite hebben om een balans te vinden tussen werk-, studie- en sociale activiteiten. 

Binnen de reguliere begeleiding vanuit opleidingen bestaat niet altijd de ruimte om hier voldoende aandacht aan te besteden. Dat is zonde! Met wat extra steun is het, ondanks blokkades, in veel gevallen toch mogelijk om een mooi afstudeerresultaat te behalen.

Ik heb het daarom tot mijn missie gemaakt om studenten de steun te bieden die ze nodig hebben om verder te kunnen met hun afstudeerproject, te zorgen dat ze zo min mogelijk studievertraging oplopen en (weer) op hun eigen niveau gaan presteren. Ik haal enorm veel voldoening uit het ondersteunen en in beweging brengen van mensen en uit het op een coachende manier bijdragen aan een leerproces. Studenten weer op weg helpen wanneer ze vastlopen bij het schrijven van hun scriptie vind ik dan ook het mooiste wat er is.

Professioneel en persoonlijk

Omdat ik zelf in het universitair onderwijs werk, heb ik een goed beeld van de gang van zaken binnen opleidingen én van wat er onder studenten speelt. Ik heb ruime ervaring in het individueel begeleiden van studenten op bachelor- en masterniveau. Daarnaast ben ik opgeleid als faalangstreductie-trainer en volgde ik een praktijkleergang coaching. Tot slot heb ik circa vijf jaar gewerkt als eindredacteur van een academisch tijdschrift. Zowel bij procesmatige ondersteuning als bij schrijfhulp kun je dus professionaliteit verwachten.

Ervaringsdeskundige

Dat ik anderen help bij het schrijven en afstuderen wil niet zeggen dat ik schrijven en de daarbij horende processen makkelijk vind. Naast mijn werk als scriptiecoach en docent doe ik als extern promovenda onderzoek in Rio de Janeiro, Brazilië. 

Extern promoveren betekent dat je er altijd een baan naast hebt om je onderzoek te kunnen bekostigen. Ik schrijf daarom veel, in weinig tijd en ervaar daarbij veel van de struggles die ik ook bij studenten terugzie.

Ik weet dus wat ‘scriptiestress’ is. Gelukkig heb ik tevens ervaren hoeveel energie en voldoening het geeft om zelfverzekerd en productief te kunnen werken aan een groot project. Dat gun ik jou ook!

 

In het kort

Opleiding

MSc in Culturele Antropologie, BSc in Algemene Sociale Wetenschappen, opgeleid als scriptiebegeleider, coach en faalangstreductietrainer

Jobs

Scriptiecoach; docent/scriptiebegeleider universitair onderwijs; promovenda; eindredacteur van academische teksten

Likes

Muziek, koffie, natuur, interieur, onderzoek, coaching, reizen, fietsen, lezen, persoonlijke ontwikkeling, leren

Yke scriptie coach